Sade Yuvarlak Tart Tabanı d:90mm h:24mm

Sade Yuvarlak Tart Tabanı d:90mm h:24mm

54 adet x 1 koli

(KEMAL ÖZCAN)