Sade Yuvarlak Tart Tabanı d:80mm h:20mm

Sade Yuvarlak Tart Tabanı d:80mm h:20mm

54 adet x 1 koli

(KEMAL ÖZCAN)