Sade Yuvarlak Tart Tabanı d:60mm h:20mm

Sade Yuvarlak Tart Tabanı d:60mm h:20mm

138 adet x 1 koli

(KEMAL ÖZCAN)