Sade Yuvarlak Tart Tabanı d:50mm h:20mm

Sade Yuvarlak Tart Tabanı d:50mm h:20mm

252 adet x 1 koli

(KEMAL ÖZCAN)