Sade Yuvarlak Tart Tabanı d:29mm h:20mm

Sade Yuvarlak Tart Tabanı d:29mm h:20mm

288 adet x 1 koli

(KEMAL ÖZCAN)